1. Quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập vào tháng 8 năm 2017, Creative IDEA sẽ là website hỗ trợ bán hàng dành cho các nhóm khởi nghiệp tại Việt Nam. Creative IDEA hướng tới một sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng, đảm bảo an toàn bảo mật hàng đầu. Creative IDEA được tạo ra để "biến giấc mơ thành hiện thực". Chúng tôi muốn là cầu nối cho những dự án, sản phẩm mang tính sáng tạo và có ích cho cộng đồng. Với những nhà khởi nghiệp, chúng tôi sẽ là một bước đệm cho ý tưởng của họ.

Creative IDEA đã nhìn thấy tiềm năng cũng như sự sáng tạo của các nhà sản xuất, các nhóm sáng tạo tại Việt Nam. Điều khó khăn nhất là mặc dù có những ý tưởng, sản phẩm vô cùng sáng tạo và có ích cho xã hội, nhưng những sản phẩm này chưa thể tiếp cận đến phần lớn cộng đồng, không ít các bạn trẻ đã phải bỏ cuộc và bỏ lỡ mất cơ hội được thực hiện ước mơ bản thân.

Creative IDEA ra đời với mục đích giúp đỡ các nhà sản xuất, nhóm khởi nghiêp đưa sản phẩm đến với khách hàng.

Creative IDEA chính là công cụ cho những nhà sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam tìm ra khách hàng tiềm năng và hỗ trợ để đưa các sản phẩm sáng tạo áp dụng vào cuộc sống.

2. Tầm nhìn và sứ mệnh của Creative IDEA

Creative IDEA sẽ là website hỗ trợ bán hàng dành cho các nhóm khởi nghiệp tại Việt Nam. Creative IDEA hướng tới một sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng, đảm bảo an toàn bảo mật hàng đầu.

Creative IDEA được tạo ra để "biến giấc mơ thành hiện thực". Chúng tôi muốn là cầu nối cho những dự án, sản phẩm mang tính sáng tạo và có ích cho cộng đồng. Với những nhà khởi nghiệp, chúng tôi sẽ là một bước đệm cho ý tưởng của họ.

3. Quy trình hoạt động của Creative IDEA: 

- Nhà sản xuất, nhóm sáng tạo đăng tải dự án, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

- Chuyên gia của Creative IDEA sẽ kiểm duyệt dự án.

- Khi dự án được duyệt; nhà sản xuất, nhóm sáng tạo sẽ kí điều khoản và điều kiện của Creative IDEA

- Creative Idea thu hút khách hàng mua các sản phẩm sáng tạo của các dự án.

- Khi mua hàng thành công, số tiền đấy sẽ được Creative IDEA chuyển cho nhà sản xuất, nhóm sáng tạo của dự án.

- Nhà sản xuất, nhóm sáng tạo đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo cam kết ban đầu và thực hiện chuyển hàng theo đúng tiến độ.