Chúng tôi cấm các dự án, bất hợp pháp hoặc có khả năng gây nguy hiểm cho người khác, cũng như những sản phẩm không phải do chủ dự án tạo ra.

- Bất kỳ mặt hàng nào yêu cầu chữa bệnh, điều trị, ngăn ngừa bệnh tật (cho dù thông qua một thiết bị, ứng dụng, sách, bổ sung dinh dưỡng hay các phương tiện khác).

-  Các cuộc thi, phiếu giảm giá, cờ bạc và xổ số.

-  Thực phẩm và đồ uống.

-  Tài liệu có tính công kích (ví dụ: ngôn từ kích động thù địch, khuyến khích bạo lực chống lại người khác ...).

-  Cung cấp sinh vật biến đổi gen như một phần thưởng.

-  Động vật sống.

-  Cung cấp rượu như một phần thưởng.

-  Cung cấp dịch vụ tài chính, tiền xử lý, hoặc tín dụng. Các trung gian tài chính hoặc các công cụ tương đương tiền. 

-  Dịch vụ du lịch (ví dụ: gói du lịch); Dịch vụ điện thoại (ví dụ: dịch vụ điện thoại trả trước, số 900), và các dịch vụ tiếp thị kinh doanh.

-  Huy động chính trị.

-  Tài liệu khiêu dâm.

-  Các dự án chia sẻ những thứ đã tồn tại, hoặc đóng gói lại một sản phẩm đã được tạo ra trước đó, mà không cần bổ sung bất cứ điều gì mới.

-  Tất cả các sản phẩm phải được sản xuất hoặc thiết kế bởi dự án hoặc một trong những người tạo ra nó - không bán lại những thứ từ nơi khác.

-  Thuốc, nicotin, thuốc lá, bình xông hơi và các đồ dùng có liên quan.

-  Vũ khí, bản sao của vũ khí, và phụ kiện vũ khí.

Nếu dự án của bạn liên quan đến một điều gì đó bất hợp pháp, bị quy định nặng nề, hoặc có khả năng gây nguy hiểm cho khách hàng và nó không nằm trong danh sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi bắt đầu dự án của bạn.