I. CÁC BƯỚC ĐẾ TẠO MỘT DỰ ÁN TRÊN CREATIVEIDEA.VN

     Các bạn có thể dễ dàng tạo một dự án trên http://creativeidea.vn như sau:

 

II. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CREATIVE IDEA

 

  1. Nhà sản xuất, nhóm sáng tạo đăng tải dự án, sản phẩm sáng tạo.
  2. Chuyên gia của Creative Idea sẽ kiểm duyệt dự án.
  3. Khi dự án được duyệt, nhà sản xuất, nhóm sáng tạo sẽ ký điều khoản và điều kiện của Creative IDEA.
  4. Creative Idea thu hút khách hàng mua các sản phẩm sáng tạo của dự án.
  5. Khi mua hàng thành công, số tiền đấy sẽ được Creative IDEA chuyển cho nhà sản xuất, nhóm sáng tạo của dự án.
  6. Nhà sản xuất, nhóm sáng tạo đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo cam kết ban đầu và thực hiện chuyển hàng theo đúng tiến độ.